Η Πλειάς αποτελεί σήμερα την βασική ψηφιακή συλλογή ιστορικών ελληνικών περιοδικών της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών (ΒΚΠ) από τον 19ο αιώνα μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα (εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων που φθάνουν μέχρι και τα τέλη του 20ου αι). Αποτελεί μια συνεχή και ζωντανή προσπάθεια συστηματικής ψηφιοποίησης ή/και ευρετηρίασης σημαντικών νεο-ελληνικών περιοδικών (κυρίως φιλολογικών και λογοτεχνικών τίτλων) που κυκλοφόρησαν στο ελληνικό κράτος, αλλά και στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο (Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη κλπ).

Στους βασικούς στόχους και επιδιώξεις της προσπάθειας αυτής περιλαμβάνονται:

1. η συστηματική καταγραφή, ψηφιοποίηση και μακροχρόνια διατήρηση/προστασία και χρήση σημαντικού περιεχομένου της πολιτιστικής μας κληρονομιάς,

2. η διάθεση του περιεχομένου για τους εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς της επιστημονικής κοινότητας σε πλήθος θεματικών περιοχών: φιλολογία, λογοτεχνία, γλωσσολογία, ιστορία, κοινωνικές επιστήμες κ.ά.

3. η χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας και των παρεχόμενων υπηρεσιών της συλλογής ως χρήσιμα εργαλεία έρευνας και αλληλεπίδρασης της επιστημονικής κοινότητας για τον συνεχή εμπλουτισμό του περιεχομένου με πρόσθετες πληροφορίες : ονοματολογία/καθιερωμένοι όροι για τους δημιουργούς/συντελεστές των τεκμηρίων, θεματική ευρετηρίαση τεκμηρίων, σχόλια, εισαγωγή ιστορικών στοιχείων κ.ά.

Στο πλαίσιο αυτό η συλλογή συνεχίζει να εμπλουτίζεται με περιεχόμενο μέσω εποικοδομητικών συνεργασιών της ΒΚΠ με σημαντικούς οργανισμούς/κατόχους πρωτογενούς περιεχομένου: ΕΛΙΑ, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών, άλλες βιβλιοθήκες αλλά και ιδιώτες ενώ στο πλαίσιο της προσπάθειας δημιουργίας προστιθέμενης αξίας στο υφιστάμενο περιεχόμενο η ΒΚΠ απευθύνει συνεχή ανοικτή πρόσκληση στα μέλη της επιστημονικής κοινότητας για τη χρήση του περιεχομένου της συλλογής στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές τους δραστηριότητες (πτυχιακές εργασίες, διατριβές, πρακτική άσκηση φοιτητών, ερευνητικά έργα κλπ).

Η Πλειάς αποτελεί τη φυσική συνέχεια του επιτυχημένου έργου της δημιουργίας και λειτουργίας της Ψηφιακής Συλλογής Κοσμόπολις στο πλαίσιο της οποίας ψηφιοποιήθηκε και ευρετηριάστηκε το περιεχόμενο 16 τίτλων που εκδόθηκαν το διάστημα 1834-1930. Η αρχική φάση της Πλειάδος υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου "Τηλεφάεσσα: Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών προς την ακαδημαϊκή κοινότητα".

Η δράση υλοποιήθηκε σε συνεργασία με ομάδα πτυχιούχων Φιλολογίας και την Εταιρεία Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου (ΕΛΙΑ) και στο πλαίσιό της υλοποιήθηκε η ψηφιοποίηση και ευρετηρίαση των παρακάτω περιοδικών: Αθηναις (1876-1881), Ακρόπολις Φιλολογική (1888- 1889), Απόλλων (1883-1892), Αρμονία (1900-1903), Άστυ (1885-1890), Αττικόν Μουσείον (1883-1892), Εδέμ (Κων/πολις) (1862), Εθνικόν Ημερολόγιον Βρετού (Παρίσι) (1861-1871), Ευρωπαϊκός Ερανιστής (1840-1842), Εφημερίς των Παίδων (1868-1893), Ζακύνθιος Ανθών (1874-1878), Θελξινόη (Κων/πολις) (1856), Ιλισσός (1868-1872), Κασταλία (Κων/πολις) (1861), Κλειώ (1885-1892), Μέλισσα των Αθηνών (1864-1865), Νεολόγου Εβδομαδιαία Επιθεώρησις (1891-1894), Ο Αβδηρίτης και του Διαβόλου τα Πηδήματα (1857-1858), Όμηρος (1873-78), Πανδώρα (1851-1872), Παρθενών (1908), Παρνασσός (1877-1895), Πινακοθήκη (1901- 1926), Σαββατιαία Επιθεώρησις (Κων/πολις) (1877-1878), Φιλολογία (1841), Φιλολογική Ηχώ (1893-1897), Ασμοδαίος (1875-1885), Δελτίον της Εστίας (1877-1892), Εκλεκτά Μυθιστορήματα (1884-1894), Εστία (1876-1895), Κριτική (1903-1904), Μέλισσα (1886-1887), Μπουκέτο (1924-1936), Ο Ρωμηός (1883-1918), Τραμ/Ένα Όχημα (1971-1972, 1976-1979), Φιλολογία (1841-1843), Χλόη (1889).

Περισσότερες πληροφορίες για τους συντελεστές του έργου μπορείτε να βρείτε στις σελίδες «Σχετικά» κάθε φιλοξενούμενου στη συλλογή περιοδικού.

Το περιεχόμενο της συλλογής διατίθεται ελεύθερα στην κοινότητα σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα.

Περιοδικά