διακοσμητική κεφαλίδα

Το περιοδικό «Ευρωπαϊκός Ερανιστής» εκδιδόταν στην Αθήνα από το 1840 ως το 1843 υπό τη διεύθυνση του Εμμανουήλ Αντωνιάδη στο τυπογραφείο του ιδίου. Η έκδοσή του διακόπηκε το 1841 και το περιοδικό επανεκδόθηκε τον Μάιο του 1843. Περιλαμβάνει συλλογές άρθρων αλλά και πρωτότυπες συνθέσεις και μεταφράσεις από τα πιο έγκριτα περιοδικά συγγράμματα της εποχής.

Τα θέματα που πραγματεύεται το περιοδικό είναι ποικίλα: πολιτικά, ιστορικά, γεωγραφικά, επιστημονικά, αρχαιολογικά, φιλολογικά, φιλοσοφικά, θεολογικά, ιατρικά, εκπαιδευτικά, νομικά, στρατιωτικά, κ.ά. Περιλαμβάνει ακόμη ποιήματα και διηγήματα, βιβλιοκρισίες κλπ.

Από το 1842 έγιναν κάποιες ενέργειες για τη βελτίωση του συγγράμματος. Περιορίστηκαν τα τυπογραφικά φύλλα σε 4 ως 5, η ετήσια συνδρομή μειώθηκε από 30 σε 20 δρχ. τόσο για την Ελλάδα όσο και για το εξωτερικό, η ύλη εμπλουτίστηκε και η έκδοση έγινε πιο τακτική. Οι συντάκτες απέβλεπαν στη γλωσσική μόρφωση και στην εύκολη και γρήγορη μετάδοση κοινωφελών γνώσεων, κυρίως για όσους είναι δύσκολη η φοίτηση σε σχολεία λόγω της ηλικίας τους ή της κοινωνικής τάξης στην οποία ανήκαν.

Οι συνεργάτες του περιοδικού ήταν προπάντων λόγιοι και επιστήμονες της πρωτεύουσας, των οποίων ο αριθμός αυξήθηκε μετά την επανακυκλοφορία του περιοδικού. Μερικοί από αυτούς είναι οι: Π. Αργυρόπουλος, Α. Ρ. Ραγκαβής, Γ. Ιωάννου, Κ. Παπαρρηγόπουλος, Ν. Λεβίδης, Γ. Δόσιος, Κ. Ηρακλείδης, Φ. Καλλιγάς, Κ. Πιτσιπιός, Κ. Μαυρογιάννης, Γ. Α. Μαυροκορδάτος, Κ. Μάνος, Ξ. Λάνδερερ.

Ραφτούλη Σοφία, 2008