διακοσμητική κεφαλίδα
Το «Δελτίον της Εστίας» εκδόθηκε για πρώτη φορά στην Αθήνα τον Ιανουάριο του 1876 όπου και συνεχίστηκε ως το 1892. Πρόκειται για ένα τετρασέλιδο φυλλάδιο το οποίο κυκλοφορούσε κάθε Κυριακή και το λάμβαναν δωρεάν οι συνδρομητές του περιοδικού «Εστία». Καθώς όμως το «Δελτίον της Εστίας» αποφασίστηκε να γίνει αυτοτελές σε σχέση με το περιοδικό «Εστία», ορίστηκε νέα τιμή κυκλοφορίας του, ούτως ώστε να μπορούν να το προμηθεύονται και όσοι δεν ήταν συνδρομητές της «Εστίας». Η τιμή αυτή ανερχόταν στις 4 δρχ. για τους διαμένοντες στην Αθήνα, στις 5 δρχ. για τους διαμένοντες στην επαρχία και στις 7 δρχ. για τους κατοίκους του εξωτερικού.

Από το 1890 και έπειτα το φυλλάδιο «Δελτίον της Εστίας» μετονομάζεται σε «Εστία εικονογραφημένη» και η τιμή αυτού ορίζεται ως εξής: για το εσωτερικό η εξάμηνη συνδρομή μεταβάλλεται στις 8 δρχ και η ετήσια 15 δρχ., ενώ η τιμή κάθε φύλλου ορίζεται 30 δρχ.. Όσον αφορά στο εξωτερικό, ορίζεται ως 10, 20 και 40 δρχ. αντιστοίχως. Διατηρεί δε την ίδια μορφή (τετρασέλιδο) και εξακολουθεί να κυκλοφορεί κάθε Κυριακή.

Η ύλη του κάθε τετρασέλιδου αποτελείται από: α) βιβλία που εκδίδονταν στην Ελλάδα- όχι μόνο τα ελληνικά αλλά και τα ξένα που αφορούσαν όμως τα ελληνικά γράμματα, β) τον πίνακα των κληρουμένων ομολογίων των δανείων στα οποία συμμετείχε η Ελλάδα, γ) προθεσμίες της πληρωμής των τοκομεριδίων διαφόρων δανείων καθώς και τα μερίσματα Τραπεζών, ασφαλιστικών εταιριών και άλλων πιστωτικών καταστημάτων, των συνελεύσεων των μετόχων κ.τ.λ., δ) το ημερολόγιο κάθε εβδομάδας, ε) μετεωρολογικές παρατηρήσεις του Αστεροσκοπείου Αθηνών, στ) απαρίθμηση των γάμων κάθε εβδομάδας, ζ) την κατάσταση υγείας της πόλεως των Αθηνών, τον αριθμό ατόμων που απεβίωνε εβδομαδιαίως καθώς και την ασθένεια που προκαλούσε το θάνατό τους συνοδευόμενα από συγκριτικές σημειώσεις των αποβιώσεων στις επίσημες πόλεις της Ευρώπης, η) το αγορανομικό δελτίο και εκτίμηση της τιμής των προϊόντων της εκάστοτε αγοράς και τέλος αγγελίες σχετικά με εκδόσεις ξένων βιβλίων.

Σχετικά με τους συνεργάτες του φυλλαδίου «Δελτίον της Εστίας» δεν μπορούμε να πούμε με ασφάλεια αν υπήρξαν μόνιμοι συγγραφείς. Πέρα από τους εκδότες του περιοδικού «Εστία» Ν. Γ. Πολίτη και Γ. Δροσίνη ξεχωρίζουν οι: Ανδρέας Καρκαβίτσας, Σπυρίδων Λάμπρου, Α. Μηλιαράκης, Κ. Παπαρρηγόπουλος, Α. Ρ. Ραγκαβής, Χ. Τρικούπης.

Κυριαζής Βασίλειος, Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας, 2008