διακοσμητική κεφαλίδα

Το περιοδικό «Μέλισσα των Αθηνών» εκδιδόταν στην Αθήνα από το1864 έως το 1865 στο Εθνικό Τυπογραφείο, ως συνέχεια της επιθεώρησης «Η εν Αθήναις Ιατρική Μέλισσα» (1853-1859). Εκδότης ήταν ο Αναστάσιος Ν. Γούδας (1816-1882), ιατρός και συγγραφέας, με σπουδές στην Αθήνα και το Παρίσι, πρώτος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών και καθηγητής της Ιατρικής Σχολής. Η συγγραφική του δραστηριότητα συνοψίζεται στη συγγραφή και μετάφραση επιστημονικών μελετών και πολιτικών άρθρων, καθώς και το έργο «Παράλληλοι βίοι των ανδρών του Αγώνος». Επιπροσθέτως, ο Α. Ν. Γούδας υπήρξε εκδότης της εφημερίδας «Ανεξαρτησία». Πρόκειται για ένα μηνιαίο επιστημονικό περιοδικό ετήσιας συνδρομής 10 δραχμών για τους κατοίκους της πρωτεύουσας, 12 για τους κατοίκους της επαρχίας και 14 για τους διαμένοντες στο εξωτερικό.

Η ύλη του περιοδικού αφορά πρωτίστως την ιατρική επιστήμη, αλλά πέραν των ιατρικών περιλαμβάνονται και άρθρα γεωργικά, οικονομικά και σπανιότερα ιστορικά, αρχαιολογικά κλπ. Τέλος, δημοσιεύονται βασιλικά διατάγματα, νόμοι, καταστατικά εταιρειών κ. ά.

Σκοπός του εκδότη είναι, όπως ο ίδιος αναφέρει στο εισαγωγικό σημείωμα «Αγγελία» που προτάσσεται στο αρχικό φυλλάδιο του περιοδικού, η διάδοση του πολιτισμού και η ηθική ανατροφή του λαού. Γι’ αυτό το λόγο, θεωρεί σκόπιμο να συμπεριλαμβάνει παντός είδους κοινωφελείς πραγματείες, πέραν προσωπικών και πολιτικών. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται είναι απλή και ευκατάληπτη, δεδομένου ότι οι αναγνώστες στους οποίους απευθύνεται το περιοδικό δεν είναι μόνο επιστήμονες, αλλά και επαγγελματίες, καθώς επίσης και ο πάσης τάξεως πολίτες.

Ως συνεργάτες του περιοδικού εμφανίζονται πολλά σημαίνοντα πρόσωπα της εποχής όπως οι: Ι. Δραγούμης, Κ. Ι. Παπαρρηγόπουλος, Μ. Ζ. Νεγρεπόντης, Κ. Κοσμίδης, Κ. Ν. Σάθας, Σ. Σωτηρόπουλος, Κ. Φωστηρόπουλος και Α. Ν. Γούδας

Σταυροπούλου Αθηνά, Μιχαλά Μυρτώ, Τζελέπη Ευφροσύνη, 2008