διακοσμητική κεφαλίδα

Το περιοδικό Παρθενών εκδιδόταν στην Αθήνα από τον Ν. Ε. Μανιτάκη και αφιερώθηκε από το πρώτο κιόλας τεύχος στον θείο του εκδότη Παύλο Ομήρου. Πρόκειται για ένα περιοδικό ποικίλης ύλης, όπως πληροφορούμαστε ήδη από το εξώφυλλό του. Ειδικότερα ασχολείται με θέματα παρμένα από τη μουσική, την καλλιτεχνία και τις μεταφράσεις διασήμων έργων ξένων συγγραφέων στα ελληνικά. Αξίζει να σημειωθεί πως στον Παρθενών πρωτοδημοσιεύεται το χειρόγραφο με το Σύνταγμα του Ρήγα Βελεστινλή από τον Π. Χιώτη (έτος 1871, τόμ. 1, αρ.9, σελ.506-507 και σελ. 507-512, και αρ.10, σελ. 545-555.

Ο «Παρθενών» εκδόθηκε σε δυο χρονικές περιόδους. Η πρώτη περιλαμβάνει τα έτη 1871 έως και 1873 και η δεύτερη τα έτη 1878 έως και 1880. Στην πρώτη περίοδο η έκδοση του περιοδικού ήταν μηνιαία ενώ στη δεύτερη εβδομαδιαία. Και στις δυο αυτές περιόδους πάντως, ο διευθυντής της σύνταξης παραμένει το ίδιο άτομο. Σταθερό παρέμεινε επίσης και το κόστος αγοράς του περιοδικού, αφού ανέρχεται στα δέκα λεπτά για τους Αθηναίους αναγνώστες, δεκαπέντε λεπτά για την επαρχία και εικοσιπέντε λεπτά για τους αναγνώστες του εξωτερικού. Διατίθενται επίσης και προηγούμενα φύλλα του περιοδικού ως προς πενήντα λεπτά. Το συνολικό πλήθος των σελίδων του περιοδικού ανέρχεται περί τις δυο χιλιάδες ενώ χωρίζεται σε έξι συνολικά τόμους όσα δηλαδή και τα έτη της έκδοσής του.

Το περιοδικό δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα οικονομικά εμπόδια της λειτουργίας του εξαιτίας της καθυστέρησης της ετήσιας καταβολής των συνδρομητών του. Για τον παραπάνω λόγο θα διακόψει προσωρινά τη λειτουργία του, όπως μας πληροφορεί στο τελευταίο άρθρο του με την ελπίδα να επιστρέψει δυναμικότερο, βελτιωμένο και περισσότερο ανταγωνιστικό προαναγγέλοντας ακόμη και τη μείωση της ετήσιας συνδρομής του. Παρ’ όλα αυτά όμως δεν μπόρεσε να ξανάεπιστρέψει στη γραμμή παραγωγής.

Στο περιοδικό αυτό μεταξύ άλλων συνεργάζονταν τόσο προσωπικότητες του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού ελλαδικού χώρου. Συγκεκριμένα από το Παρίσι αρθρογραφεί ο M.L. Gagneur, από το Goettingen ο Ιω. Καμπούρογλους και από το Λονδίνο ο Δ. Ροδοκανάκης . Στο εσωτερικό γράφουν οι: Ν.Γ. Πολίτης, Κλεάνθης Παπάζογλους, Παύλος Βερμόνδος, Δ. Παπαρρηγόπουλος, Θ.Ι. Τυπάλδος, Ιω. Γ. Φραγκιάς, Νεοκλής Καζάζης, Αχιλεύς Παράσχος, Εμ. Ροιδης και ο Εμμ. Μανιτάκη

Πριτσιούλη Μαρία, 2008