Υπήρξε ένα από τα πρώτα εικονογραφημένα παιδικά περιοδικά. Ο εκδότης της, Μ.Δ. Καλοποθάκης, ο οποίος σχετιζόταν με τον J.King, αμερικανό ιεραπόστολο του American Board of Commissioners for Foreign Missions, ίδρυσε την πρώτη Ευαγγελική Εκκλησία της Ελλάδος. Η έκδοση της Εφημερίδας των Παίδων, γινόταν με την οικονομική ενίσχυση της Presbyterian Church of the United States Mission to Athens και της Religious Tract Society of London, η οποία προμήθευε τον εκδότη της και με υλικό. Στο πρώτο φύλλο το Μ.Δ. Καλοποθάκης απευθύνεται "προς τα Ελληνόπαιδα" και δίνει το στίγμα του περιοδικού. Σκοπός του είναι προσφορά τερπνής και ωφέλιμης ύλης στα παιδιά, ώστε να καλύψει την έλλειψη καταλλήλων παιδικών αναγνωσμάτων και να ανακόψει την εξάπλωση των "εξαχρειωτικών" μυθιστορημάτων. Παράλληλα ο εκδότης δεσμεύεται ότι το περιοδικό θα είναι αυστηρά παιδικό, χωρίς να "αναμιγνύεται εις τα πολιτικά". Έντονος τέλος είναι ο θρησκευτικός χαρακτήρας του, προσανατολισμένος στην ευαγγελική ηθική. Η "Εφημερίδα των Παίδων" κατηγορήθηκε από τη "Διάπλαση των Παίδων" ώς "ύπουλον προσηλυτικό όργανον των ετερόδοξων ιεραποστόλων" και από εκδότες περιοδικών και εφημερίδων στη βάση των θρησκευτικών απόψεων που εξέφραζε. Το στοιχείο αυτό δεν φαίνεται να αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα για τη διάδοση του περιοδικού, το οποίο συνέχισε απρόσκοπτα την έκδοσή του. Περιλαμβάνει ποικίλη ύλη και για τον λόγο αυτό χαρακτηρίζεται από τον εκδότη του "μικρά εγκυκλοπαιδεία". Στις σελίδες του απαντούν επιστημονικά άρθρα (σχετικά με την αστρονομία, γεωλογία, αρχαιολογία, ιστορία, ζωολογία, φυτολογία), βιογραφίες ανδρών (κυρίως μεγάλων μορφών του προτεσταντισμού), θρησκευτικά, ηθικά και εκκλησιαστικά άρθρα, γνωμικά, βιβλιοπαρουσιάσεις και νεκρολογίες και ευαγγελική παιδική λογοτεχνία. Ένα μεγάλο μέρος της ύλης είναι προϊόν ερανισμού από περιοδικά της εποχής, κυρίως από τον "Αστέρα της Ανατολής" το άλλο περιοδικό που εξέδιδε ο Καλοποθάκης.

Η έκδοση της "Εφημερίδος των Παίδων" έως το 1872 γινόταν από τους Καλοποθάκη, Γ. Κωνσταντίνου (εκδότου της Αθηναϊδος) και Δ. Σακελλαρίου, οι οποίοι ήταν οι πρώτοι Έλληνες Ευαγγελικοί. Βασικός συνεργάτης για την περίοδο 1870-1873 υπήρξε ο Ιάκωβος Δούαρ, επίτροπος της Βρετανικής Αποθήκης των Αγίων Γραφών στην Αθήνα. Σημαντική ήταν και η συμβολή της Martha Hooper-Blacker, πρώτης συζήγου του Καλοποθάκη, έως τον θάνατό της στα 1872.

Πολλά κείμενα υπογράφονται με αρχικά ή ψευδώνυμα. Ωστόσο, ανάμεσα στους επώνυμους συγγραφείς-συνεργάτες ξεχωρίζουν οι Αρ. Βαλαωρίτης, Βλάση Γαβριηλίδης, Ν.Γ. Ιγγλέσης, Ι.Κ. Καρασούτσας, Ανδρέας Λασκαράτος, Θεόδωρος Ορφανίδης, Κωστής Παλαμάς, Αχιλλεύς Παράσχος, Κωνσταντίνος Σκόκος, Παναγιώτης Φέρμπος. Άλλοι λιγότεροι γνωστοί ήταν οι Γ.Κ. Καζάκος, Αγάπη Λαμπίση, Μαριέττα Μπέτσου, Κ. Νεστορίδης, Ε. Στρατουδάκης, Κρυσταλία Χρυσοβέργη-Δασκαλοπούλου και Γ. Μαρτινέλλης.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΟΥΔΗ, Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου, 1784-1974, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών/ Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα 2008