διακοσμητική κεφαλίδα

Το «Εθνικό ημερολόγιο Βρετού» εκδιδόταν ετησίως και για έντεκα χρόνια από τον Μαρίνο Π. Βρετό στο Παρίσι. Συγκεκριμένα απο το 1861 έως το 1871. Η τιμή κάθε τεύχους ποικίλλει. Η τιμή πώλησης του πρώτου τεύχος κόστιζε 1δρχ. και 25 λεπτά ή 5 φράγκα και του τελευταίου 15 φράγκα.

Σημεία πώλησης του περιοδικού ήταν το Παρίσι, η Λειψία και η Αθήνα και κάλυπτε όλη την Ευρώπη. Συνδρομητές εγγράφονταν κάτοικοι από τη Μασσαλία, το Λονδίνο, την Μαγκεστρία, το Λίβερπουλ, την Βιέννη και την Τεργέστη, οι οποίοι προμηθεύονταν το περιοδικό ταχυδρομικώς. Τα έξοδα αποστολής του γαλλικού ταχυδρομείου επιβάρυναν τον εκδότη με την προϋπόθεση τα γαλλικά ατμόπλοια να προσορμίζονται ελεύθερα.

Ένα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία του περιοδικού είναι ο ημερολογιακός του χαρακτήρας και το μηνολόγιο που επαναλαμβάνεται σε κάθε τεύχος. Οι φωτογραφικές εικόνες που περιέχει — σαν παρμένες από προσωπικό άλμπουμ - είναι μοναδικές γκραβούρες, αναλλοίωτες και ξεχωριστές μέσα στο χρόνο. Συγκεκριμένα, πρόκειται για πάνω από εκατό προσωπογραφίες και τοπιογραφίες, ατόμων ξεχωριστών και τόπων μαγευτικών. Επίσης περιλαμβάνονται πανομοιότυπα γραφής επισήμων ανδρών καθώς και κείμενα ποικίλης ύλης. Καταφέρνει με άλλα λόγια να συνδυάσει το τερπνό με το ωφέλιμο χωρίς να χάνει τις ισορροπίες.

Στο περιοδικό επανέρχονται ορισμένες στήλες, οι πιο συνηθισμένες από τις οποίες είναι οι εξής : «Αναλογία των ελληνικών προς τα γαλλικά νομίσματα», «Αναλογία ξένων τινών νομισμάτων προς την δραχμήν», «Περί ελληνικής γλώσσης και ελληνικού έθνους», «Υγιεινή», «Ποιήματα», «Βιογραφικαί σημειώσεις περί των προσωπογραφηθέντων εν τω ημερολογίω», «Εθνικαί εορταί — Βασιλικαί εορταί».

Αξίζει επίσης να αναφερθούν ορισμένοι συνεργάτες του περιοδικού που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στα ελληνικά γράμματα. Αυτοί είναι οι Κωνσταντίνος Ασώπιος, Ιωάννης Βηλαράς, Άγγελος Βλάχος, Γουσταύος Έιχθαλ, Αλέξανδρος Κατακουζηνός, Εδουάρδος Λαβουλέ, Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, Α. Ρ. Ραγκαβής, Ι. Ρ. Νερουλός, Ε.Δ. Ροιδης, Η. Τανταλίδης και Αθανάσιος Χρηστόπουλος.

Πριτσιούλη Μαρία, 2008