Σχετικά Open Journal Systems

Ο ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί το OJS (Open Journal Systems) 3.3.0.16, ένα λογισμικό ανοικτού κώδικα για τη διαχείριση και δημοσίευση ηλεκτρονικών περιοδικών, που έχει αναπτυχθεί υποστηρίζεται και διατίθεται ελεύθερα από το <a href="http://pkp.sfu.ca/">Public Knowledge Project</a> υπό την άδεια GNU General Public License.