διακοσμητική κεφαλίδα
Η Κασταλία (Κων/πολις) ήταν ένα μικρό ως προς την έκτασή του περιοδικό, αφού αποτελείται από μόλις τριακόσιες σελίδες και έντεκα τεύχη στο σύνολό του. Συγκεκριμένα, το κάθε τεύχος αποτελείται από τριάντα σελίδες. Όπως μας πληροφορεί και ο τίτλος, εκδίδεται στην Κωνσταντινούπολη από τον Θ. Ζ. Ζωγράφο τον Μάρτιο του 1861 και συνεχίζει να κυκλοφορεί έως και το Φεβρουάριο του 1862.

Το περιοδικό εκδίδόταν μια φορά το μήνα και έχει ως σκοπό του τη διάδοση ωφέλιμων γνώσεων. Η δομή του περιοδικού κρίνεται αρκετά προοδευτική και σύγχρονη για την εποχή του. Η τιμή πώλησης του περιοδικού παραμένει άγνωστη. Τα περιεχόμενα αντλούνται από τις επιστήμες της ιστορίας, της φιλολογίας και της φυσικής ιστορίας. Φυλλομετρώντας το συναντά κανείς ανέκδοτα και ανακαλύψεις αλλά και εφευρέσεις, βιογραφίες και περιηγήσεις συνδυάζοντας τον διδακτισμό με τη διασκέδαση.

Τα περισσότερα άρθρα είναι από άγνωστο συγγραφέα. Γενικότερα, τα ονόματα των συνεργατών του περιοδικού δεν είναι και τόσο ηχηρά. Ενδεικτικά μπορούν ν’ αναφερθούν οι: Σ. Λεοντιάς, Ευθ. Ραφτόπουλος, Γ. Χρυσοβέργης, Αλέξανδρος Ζωηρός, Ιωάννης Αριστοκλής.

Πριτσιούλη Μαρία, 2008