Το περιοδικό «Φιλολογία» εκδόθηκε την περίοδο 1841 — 1843 στην Σμύρνη από τον Ζαχαρία Δ. Λαμπίση και εκτείνεται σε δεκαεννέα τεύχη. Το περιεχόμενο των άρθρων του περιοδικού σχετίζεται είναι ποικίλα, αλλά κατά βάση σχετίζονται με τις ανθρωπιστικές επιστήμες και ειδικότερα με την φιλολογία. Στις σελίδες του περιοδικού δημοσιεύτηκαν άρθρα που άπτονται των καλών τεχνών, αλλά και τις φυσικής ιστορίας.

Η διεύθυνσης του περιοδικού σημειώνει όσον αφορά στο σκοπό έκδοσης του: «ο σκοπός μου, εις την έκδοσιν της φιλολογίας, ήτο και είναι, δι’ απανθισμού, μικράν τίνα μόνον νύξιν διαφόρων γνώσεων να δώσω εις τους αναγνώστας μου». Όοσν αφορά στους συγγραφείς του περιοδικού, δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε κάποιο σημαντικό πρόσωπο της εποχής ανάμεσα στα πρόσωπα που συνεργάστηκαν.

Κυριαζής Βασίλειος, Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας, 2008
Παναγιώτης Γεωργίου, 2014