Τεύχος 16 (Έτος Γ)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Το νέον υπουργείον
Μιχαήλ Μητσάκης
PDF
σελ. 165-166
Μικρά ανάμνησις
Αντώνιος Θ. Σπηλιωτόπουλος
PDF
σελ. 167-169
Άκαπνος πυρίτις
Θ. Α. Ρουσόπουλος
PDF
σελ. 169-172
[Εικόνα - Το νέον υπουργείον της 14 Οκτωβρίου 1890: Κωνσταντίνος Καραπάνος, υπουργός επί των οικονομικών]
PDF
σελ. 170
[Εικόνα - Το νέον υπουργείον της 14 Οκτωβρίου 1890: Αχιλλεύς Γισμοσόπουλος, υπουργός επί των εκκλ. και της παιδείας]
PDF
σελ. 170
[Εικόνα - Το νέον υπουργείον της 14 Οκτωβρίου 1890: Θεόδωρος Π. Δηλιγιάννης, πρόεδρος του υπουργικού συμβουλίου, υπουργός επί των εσωτερικών και επί των στρατιωτικών]
PDF
σελ. 170-171
[Εικόνα - Το νέον υπουργείον της 14 Οκτωβρίου 1890: Λεωνίδας Δεληγεώργης, υπουργός επί των εξωτερικών]
PDF
σελ. 171
[Εικόνα - Το νέον υπουργείον της 14 Οκτωβρίου 1890: Κωνσταντίνος Κουμουνδούρος, υπουργός επί των ναυτικών]
PDF
σελ. 171
Εις το λεύκωμα της δεσποινίδος Α. Μ.
Α. Προβελέγιος
PDF
σελ. 172
Ιδέαι και εντυπώσεις
Guy de Maupassant, Gustane Flaubert, V. Hugo, Th. Gautier
PDF
σελ. 172
Νουμάς Ρουμεστάν
Αλφόνσος Δωδέ, Πρασσάς Κ. Ι. (μτφρ.)
PDF
σελ. 173-175
Η θεραπεία της φθίσεως
Πέτρος Αποστολίδης
PDF
σελ. 175
Εις τη Μίννα (Σονέτο)
Δ. Γραικός
PDF
σελ. 175
Νεώτερα επιστημονικά και καλλιτεχνικά
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 176
Διάφορα περίεργα: ο Μογγόλος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 176
Ευτράπελα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 176
Στιγμαί τέρψεως
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 176
Γράμματα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 176
[Ανακοινώσεις]
PDF
σελ. 176
[Περιεχόμενα τεύχους]
PDF
σελ. 176