Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Το νέον υπουργείον της 14 Οκτωβρίου 1890: Λεωνίδας Δεληγεώργης, υπουργός επί των εξωτερικών] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF