Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Το νέον υπουργείον της 14 Οκτωβρίου 1890: Αχιλλεύς Γισμοσόπουλος, υπουργός επί των εκκλ. και της παιδείας] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF