Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Η θεραπεία της φθίσεως Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF