Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Το νέον υπουργείον της 14 Οκτωβρίου 1890: Θεόδωρος Π. Δηλιγιάννης, πρόεδρος του υπουργικού συμβουλίου, υπουργός επί των εσωτερικών και επί των στρατιωτικών] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF