Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Το νέον υπουργείον της 14 Οκτωβρίου 1890: Κωνσταντίνος Καραπάνος, υπουργός επί των οικονομικών] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF