Τεύχος 87 (Έτος Β΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εικόνα - Κωνσταντίνος Σχινάς. Ο πρώτος Πρύτανις του Πανεπιστημίου]
PDF
σελ. 1
[Άτιτλο]
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 2
1837: έναρξις του πανεπιστημίου (Εκ του υπ’ αριθ. 55 της 6 Μαιου 1837 φύλλου του Σωτήρος)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 2
Το εθνικόν πανεπιστήμιον
Ι. Α. Σούτσος
PDF
σελ. 3
[Εικόνα - Γεώργιος Καραμήτσας. Ο νυν Πρύτανις]
PDF
σελ. 4
[Εικόνα - Ι. Πανταζίδης. Μέλος της Συγκλήτου]
PDF
σελ. 4
[Εικόνα - Κ. Κωστής. Μέλος της Συγκλήτου]
PDF
σελ. 4
[Εικόνα - Χ. Παπαδόπουλος. Μέλος της Συγκλήτου]
PDF
σελ. 5
[Εικόνα - Ν. Γουναράκης. Γραμματεύς του Πανεπιστήμιου]
PDF
σελ. 5
[Εικόνα - Ιωάννης Α. Σούτσος]
PDF
σελ. 5
Αναμνήσεις
Ι. Α. Σούτσος
PDF
σελ. 6-7
Περί χρόνου
PDF
σελ. 7
[Εικόνα - Θ. Μανούσης. Χρηματίσας Πρύτανις]
PDF
σελ. 8
[Εικόνα - Ν. Κωστής. Χρηματίσας Πρύτανις]
PDF
σελ. 8
[Εικόνα - Εμ. Κόκκινος. Χρηματίσας Πρύτανις]
PDF
σελ. 8
[Εικόνα - Ν. Πετσάλης. Αποθανών καθηγητής]
PDF
σελ. 8
[Εικόνα - Κωνστ. Υψηλάντης. Δωρήτης]
PDF
σελ. 8
[Εικόνα - Νεόφυτος Βάμβας]
PDF
σελ. 9
[Εικόνα - Μισαήλ Αποστολίδης]
PDF
σελ. 9
[Εικόνα - Γ. Γεννάδιος]
PDF
σελ. 9
[Εικόνα - Φίλιππος Ιωάννου]
PDF
σελ. 9
[Άτιτλο]
PDF
σελ. 10
[Άτιτλο]
PDF
σελ. 10
[Άτιτλο]
PDF
σελ. 10
[Άτιτλο]
PDF
σελ. 10
[Άτιτλο]
PDF
σελ. 11
[Άτιτλο]
PDF
σελ.11
[Άτιτλο]
PDF
σελ. 11
[Άτιτλο]
PDF
σελ. 11
[Άτιτλο]
PDF
σελ. 11
[Εικόνα - Θ. Αρεταίος. Μέλος της Συγκλήτου]
PDF
σελ. 12
[Εικόνα - Σ. Στρέϊτ. Μέλος της Συγκλήτου]
PDF
σελ. 12
[Εικόνα - Ζ. Ρώσσης. Μέλος της Συγκλήτου]
PDF
σελ. 12
[Εικόνα - Δ. Κόνσολας - Μέλος της Συγκλήτου]
PDF
σελ. 12
[Εικόνα - Δωρηταί: 1 Ανανίας Βατοπαιδινός - 2 Αντώνιος Παπαδάκης - 3 Κ. Χρυσοδώρας - 4 Δημήτριος Γαλανός - 5 Δημ. Βερναρδάκης]
PDF
σελ. 13
Δημήτριος Γαλανός
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 14
Διάταγμα περί συστάσεως του Πανεπιστημίου: Όθων βασιλεύς της Ελλάδος
PDF
σελ. 14-15
Η επί των εκκλησιαστικών κλπ. γραμματεία της επικράτειας
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 15
[Εικόνα - Πρυτάνεις αποθανόντες: Κ. Κοντογόνης]
PDF
σελ. 16
[Εικόνα - Πρυτάνεις αποθανόντες: Π. Αργυρόπουλος]
PDF
σελ. 16
[Εικόνα - Πρυτάνεις αποθανόντες: Κ. Ασώπιος]
PDF
σελ. 16
[Εικόνα - Πρυτάνεις αποθανόντες: Γ. Ράλλης]
PDF
σελ. 16
[Εικόνα - Πρυτάνεις αποθανόντες: Ι. Παπαδάκης]
PDF
σελ. 16
[Εικόνα - Το Άστυ]
PDF
σελ. 17