Επικοινωνία

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Δέσποινα Γκόγκου

Υπεύθυνος Υποστήριξης

Γιάννης Τσάκωνας