Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Η επί των εκκλησιαστικών κλπ. γραμματεία της επικράτειας Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF