Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Σ. Στρέϊτ. Μέλος της Συγκλήτου] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF