Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου 1837: έναρξις του πανεπιστημίου (Εκ του υπ’ αριθ. 55 της 6 Μαιου 1837 φύλλου του Σωτήρος) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF