Σχετικά Open Journal Systems

Το περιοδικό αυτό χρησιμοποιεί το OJS (Open Journal Systems) 3.3.0.16, ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικα για τη διαχείριση και δημοσίευση ηλεκτρονικών περιοδικών, που έχει αναπτυχθεί υποστηρίζεται και διατίθεται ελεύθερα από το <a href="http://pkp.sfu.ca/">Public Knowledge Project</a> υπό την άδεια GNU General Public License.