Τεύχος 34 (Έτος Β΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Μυθολογικά: περί των προς εξήγησιν των μύθων διαφόρων σχολών πάλαι και νυν
Οδ. Ανδρεάδης
PDF
σελ. 661-663
Η προ του κατακλυσμού συγκοινωνία των δύο κόσμων δια της Ατλαντίδος
Πάτροκλος Καμπανάκης
PDF
σελ. 663-665
Τοπογραφικά: ανακεφαλαίωσις των υπό κ. Β. Α. Μυστακίδου περί τας ξενοφοντείου Κερασούντος ειρημένων
Κυρίλλος Ηλ. Παυλίδης
PDF
σελ. 665
Τελευταία τρικυμία
Π.Κ.Σ.
PDF
σελ. 666-668
Πλούσιος γάμος
Hector Malot, Γραμματόπουλος Α. (μτφρ.)
PDF
σελ. 668-670
Εταιρείαι και σύλλογοι: Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, συνεδρία της 7 Ιουνίου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 670-671
Επιστημονική επιθεώρησις: γεωλογικά - απάντησις του κ. Κ. Μητσόπουλου εις τα επί τη δημοσιεύσει της περί των σεισμών της Ζακύνθου εκθέσεως αυτού υφ’ ημών παρατηρηθέντα - αι προς τον Βόρειον πόλον εκδρομαί - αι εις τας πολικάς θαλάσσας πεζοπορίαι
Ηλ. Γ. Βαλσαμάκης
PDF
σελ. 672-674
Δραματική επιθεώρησις: θέατρα Αγγλίας - Η γαλλική κωμωδία εν Λονδίνω - Θέατρα Παρισίων - Μελοδράματα - Χρονικά
Οδ. Ανδρεάδης
PDF
σελ. 674-676
Πολιτική επιθεώρησις
Μ.Ε.Μ.
PDF
σελ. 677-679
Φιλοσοφικόν διαγώνισμα Γρηγορίου Κ. Σούτσου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 679
Εκκλησιαστικά
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 679
Οικονομική επιθεώρησις: Σάββατον 12 Ιουνίου
Ν. Φωτιάδης
PDF
σελ. 679-680