Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Τοπογραφικά: ανακεφαλαίωσις των υπό κ. Β. Α. Μυστακίδου περί τας ξενοφοντείου Κερασούντος ειρημένων Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF