Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Εταιρείαι και σύλλογοι: Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, συνεδρία της 7 Ιουνίου Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF