Αγρυπνία στην εκκλησία του προφήτη Ελισαίου για το σκοτεινό τρυγόνι : (απόσπασμα)

Μάνος Ελευθερίου

Περίληψη


αποτελεί τμήμα/ απόσπασμα από το ομώνυμο βιβλίο του συγγραφέα "που τυπώθηκε σε 150 αριθμημένα αντίτυπα εκτός εμπορίου με τη φίρμα του Κέδρου το Νοέμβρη του 1975" (βλ. σ. 159)

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς, © Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 2008-2015, Πανεπιστήμιο Πατρών