Αγρυπνία στην εκκλησία του προφήτη Ελισαίου για το σκοτεινό τρυγόνι : (απόσπασμα)

Συγγραφείς

  • Μάνος Ελευθερίου

Περίληψη

αποτελεί τμήμα/ απόσπασμα από το ομώνυμο βιβλίο του συγγραφέα "που τυπώθηκε σε 150 αριθμημένα αντίτυπα εκτός εμπορίου με τη φίρμα του Κέδρου το Νοέμβρη του 1975" (βλ. σ. 159)

Λήψεις

Δημοσιευμένα

1976-09-01

Τεύχος

Ενότητα

Άρθρα