Συντακτική ομάδα

Σχεδιασμός- Ανάπτυξη - Διαχείριση Ψηφιακού Αρχείου Περιοδικού

Array Array, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών

Επιμέλεια-Διαχείριση Περιεχομένου

Array Array

Διευθυντής - Υπεύθυνος Σύνταξης

Array Array