Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Αγρυπνία στην εκκλησία του προφήτη Ελισαίου για το σκοτεινό τρυγόνι : (απόσπασμα) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF