Επικοινωνία

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Δημήτρης Καλοκύρης

Υπεύθυνος Υποστήριξης

Παναγιώτης Γεωργίου
Τηλέφωνο 2610969623