Τεύχος 23-24 (Έτος Ζ΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Γεώργιος Β΄, δούξ του Σάξεν-Μάϊνιγγεν
*
PDF
σελ. 345-346
[Εικόνα - Γεώργιος Β΄, δούξ του Σάξεν-Μάϊνιγγεν]
PDF
σελ. 345
Γαλιλαίος Γαλιλαίου
Σπυρίδων Παγανέλης
PDF
σελ. 346-347
Από Σκωμίου εις Παρνασσόν
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 347-354
[Εικόνα - Ο θάνατος του Γαλιλαίου]
PDF
σελ. 348-349
[Εικόνα - Ρεμβάζουσα]
PDF
σελ. 353
Άνθρωποι μετ’ αλλήλων (Μυθιστόρημα)
Ερμάννος Χάϊβεργ
PDF
σελ. 354-363
Η γνώσις του μέλλοντος: αφορισμοί υπό Ερνέστου Εκστάϊν
Σ.
PDF
σελ. 363-365
[Εικόνα - Ελένη Βαρωνίς φον Έλδβουργ. Σύζυγος του Γεωργίου Β΄. Δουκός του Σάξεν-Μάϊνιγγεν]
PDF
σελ. 364
Άγγελος
Νικ. Κ. Μακρίδης
PDF
σελ. 365
Το χτενισμά της
Δ. Ηλιακόπουλος
PDF
σελ. 365
Πινακοθήκη
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 365
Ποικίλα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 366
Επιστήμη και καλλιτεχνία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 367
Πόσα χρήματα υπάρχουσιν εφ’ όλης της γης
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 368
Μικρά αλληλογραφία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 368