Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Γεώργιος Β΄, δούξ του Σάξεν-Μάϊνιγγεν Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF