Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Ελένη Βαρωνίς φον Έλδβουργ. Σύζυγος του Γεωργίου Β΄. Δουκός του Σάξεν-Μάϊνιγγεν] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF