Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου [Εικόνα - Γεώργιος Β΄, δούξ του Σάξεν-Μάϊνιγγεν] Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF