Βιβλιοκρισία: ποίησις, μούσα θηλάζουσα ήτοι ποιήματα υπό Ιωάννου Δ. Καρασούτσα. Εν Ερμουπόλει, εκ της τυπογραφίας Γ. Πολυμέρη, 1840

[Ανωνύμως]

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών