Επικοινωνία

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Παναγιώτης Γεωργίου
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης - Πανεπιστήμιο Πατρών
Τηλέφωνο 2610969623

Υπεύθυνος Υποστήριξης

Παναγιώτης Γεωργίου
Τηλέφωνο 2610969623