Εταιρεία του απ’ Αθηνών εις Πειραία σιδηροδρόμου: γενικός ισολογισμός, έτος έννατον από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 1888

Συγγραφείς

  • Θ. Ν. Γκίκας
  • Π. Γ. Δαλλαπόρτας

Λήψεις

Τεύχος

Ενότητα

Περιεχόμενα