Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Εταιρεία του απ’ Αθηνών εις Πειραία σιδηροδρόμου: γενικός ισολογισμός, έτος έννατον από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 1888 Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF