Τραγούδια εκλογικά, τα οποία δεν έχουν την αξίωσιν να γίνουν δημωτικότατα: το κορδόνι (Ήχος: απ’ τα κόκαλα βγαλμένη)

Συγγραφείς

  • Δον και Χώτος

Λήψεις

Τεύχος

Ενότητα

Περιεχόμενα