Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Τραγούδια εκλογικά, τα οποία δεν έχουν την αξίωσιν να γίνουν δημωτικότατα: το κορδόνι (Ήχος: απ’ τα κόκαλα βγαλμένη) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF