Τεύχος 7 (Έτος Α’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο Τεύχους 7]
PDF
χωρίς σελ/μηση
[Περιεχόμενα Τεύχους 7]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Ειδοποιήσεις
Ο Εκδότης, Η Σύνταξις
PDF
χωρίς σελ/μηση
Ανατολικαί μυθοπλαστίαι: οι δύο καλλιτέχναι
Λάμπρος Γ. Παναγιωτόπουλος
PDF
σελ. 181-183
Επί 15 ημέρας ταξείδιον εκ Ζακύνθου εις Αθήνας (Αυγούστου 9 έως 24 του έτους 1874)
Π. Χιώτης
PDF
σελ. 183-187
Σιένιοι αναμνήσεις
Κ. Μεσσάλας
PDF
σελ. 187-191
Ιστορικαί σκηναί: θάνατος του αυτοκράτορος Καρόλου του Ε΄
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 192-198
Η αιδώς
Σφήκας Γ. Κ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 198-200
Η εκ του τάφου αποκάλυψις (Διήγημα πρωτότυπον)
Μ.Μ.
PDF
σελ. 200-208
Θρήνοι και βάσανοι Τορκουάτου Τάσσου: κατά την εν τη φυλακή διαμονήν του
Μάνεσσης Ι. Σ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 208-210
Αστεία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 210
Η Πρωτομαγιά
Ανδρέας Μαρτζώκης
PDF
σελ. 211
Εις ρόδον
Ανδρέας Μαρτζώκης
PDF
σελ. 211
Λύσις του εν τω ΣΤ΄ φυλλαδίω αινίγματος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 212
Αίνιγμα Ε΄
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 212
Σπουδαία παροράματα
PDF
σελ. 212
Αγγελία
Γ. Κ. Σφήκας
PDF
χωρίς σελ/μηση
Ειδοποιήσεις
PDF
χωρίς σελ/μηση