Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Λύσις του εν τω ΣΤ΄ φυλλαδίω αινίγματος Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF