Επικοινωνία

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Δέσποινα Γκόγκου
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης - Πανεπιστήμιο Πατρών

Υπεύθυνος Υποστήριξης

Γιάννης Τσάκωνας