Τεύχος 8 (Έτος Β΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Περι προφοράς της ελληνικής γλώσσης: επιστολιμαίαι διατριβαί προς τον μαρκήσιον de Queux de Saint-Hilaire ανέκδοτοι
Ηροκλής Βασιάδης, Ο.Α.
PDF
σελ. 141-143
Λείψανα βυζαντινών ναών εν τοις αγιασμάσιν
Μανουήλ Ι. Γεδεών
PDF
σελ. 144-145
Επιστημονικά: περί της μεθόδου Doppler-Fizeau, δι’ ης επιτρέπεται ο δια της φωτοαναλύσεως προσδιορισμός της ταχύτητος των άστρων κατά την διεύθυνσιν της οπτικής ακτίνος
Η. Γ. Βαλσαμάκης
PDF
σελ. 145-147
Ο επαίτης
Κορνηλία Λ. Πρεβεζιώτου
PDF
σελ. 147-149
Δικονομικά: νεκρός και ζων συγχρόνως
Γ.Κ.Λ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 150-151
Νοβηγιακός γάμος
Henri Ibsen
PDF
σελ. 151-152
Επιστημονικά χρονικά
Η. Γ. Βαλσαμάκης
PDF
σελ. 152-154
Δραματική επιθεώρησις: θέατρον Βέρδη - η Αλεπού κωμωδία εις πράξεις τέσσαρας, υπό Π. Ζάννου - ο αρχισιδηρουργός (Maitre de forges) έργον εις πράξεις τέσσαρας και πέντε, υπό G. Ohnet - θέατρα Παρισίων- χρονικά
Οδ. Ανδρεάδης
PDF
σελ. 154-156
Πολιτική επιθεώρησις
Μ. Ε. Μιχαλόπουλος
PDF
σελ. 156-158
Φύρδην μίγδην
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 158-159
Οικονομική επιθεώρησις: Σάββατον 12 10βρίου
Ν. Φωτιάδης
PDF
σελ. 159-160
Εμπορική επιθεώρησις
Α.Ζ.
PDF
σελ. 160
Βιβλιογραφία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 160