Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Επιστημονικά: περί της μεθόδου Doppler-Fizeau, δι’ ης επιτρέπεται ο δια της φωτοαναλύσεως προσδιορισμός της ταχύτητος των άστρων κατά την διεύθυνσιν της οπτικής ακτίνος Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF