Τεύχος 6 (Έτος Β΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Περί του ουσιώδους χαρακτήρος της γαλλικής φιλολογίας
A. Brunetière, Γ.Κ.Λ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 101-105
Πνευματική κίνησις εν Καππαδοκία κατά ΙΗ΄ και ΙΑ΄αιώνα: ανέκδοτον δίπλωμα διδασκαλικόν
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 106-107
Δεύτερος έρως
Paul Bourget , Γραμματόπουλος Α. (μτφρ.)
PDF
σελ. 107-109
Επιστημονικά: περί του πλανήτου Άρεως
Η. Γ. Βαλσαμάκης
PDF
σελ. 109-111
Η αδελφοκτόνος
Κορνηλία Λ. Πρεβεζιώτου
PDF
σελ. 111-113
Επιστημονικά χρονικά
Η. Γ. Βαλσαμάκης
PDF
σελ. 113-115
Δραματική επιθεώρησις: θέατρον Βέρδη - Αδριανή Λεκουβρέρ δράμα εις πράξεις πέντε των Scribe και Legouvè - Αι δύω ορφαναί δράμα εις πράξεις πέντε των Dennery και Cormon - Χρονικά
Οδ. Ανδρεάδης
PDF
σελ. 115-116
Πολιτική επιθεώρησις
Μ. Ε. Μιχαλόπουλος
PDF
σελ. 116-118
Φύρδην μίγδην
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 118-119
Οικονομική επιθεώρησις: Σάββατον 28 Νοεμβρίου
Ν. Φωτιάδης
PDF
σελ. 119-120
Εμπορική επιθεώρησις
Α.Ζ.
PDF
σελ. 120
Βιβλιογραφία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 120