Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Πνευματική κίνησις εν Καππαδοκία κατά ΙΗ΄ και ΙΑ΄αιώνα: ανέκδοτον δίπλωμα διδασκαλικόν Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF