Τεύχος 51 (Έτος Β΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Σελίδες εκ της ιστορίας Ελληνικών ορθοδόξων αποικιών: Λονδίνον - Τύνις
Μανουήλ Ιω. Γεδεών
PDF
σελ. 1001-1004
Ψυχής ιατρός παρά τοις αρχαίοις
Charles Lecèque, Δημητριάδης Φώτιος (μτφρ.)
PDF
σελ. 1004-1007
Ιστορικά: ποικίλη ιστορία εκ της Βίβλου των Βασιλειών ανεκδότου συγγράμματος Καισαρίου Δαπόντε
Αλεξ Ε. Λαυριώτης
PDF
σελ. 1007-1009
Ριπ Βαν Γουίγκλ
Washington Irving, Λαζαρίδου Όλγα (μτφρ.)
PDF
σελ. 1009-1011
Αρχαιολογικά: επιγραφή μαγνητική
Ν. Ι. Γιαννόπουλος
PDF
σελ. 1011-1012
Επιστημονική επιθεώρησις: φυσικογεωγραφικά - το κλίμα της Βραζιλίας - αστρονομικά - οι διάττοντες του Αυγούστου 1893
Ηλ. Γ. Βαλσαμάκης
PDF
σελ. 1012-1015
Δραματική επιθεώρησις: επάνοδος επί της Φαύστης του κ. Δ. Βερναρδάκη - Φαύστα και Φαίδρα - Χρονικά
Οδ. Ανδρεάδης
PDF
σελ. 1015-1017
Πολιτική επιθεώρησις
Μ.Ε.Μ.
PDF
σελ. 1017-1019
Φύρδην μίγδην
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 1019-1020
Οικονομική επιθεώρησις: Σάββατον 16 Οκτωβρίου
Ν. Φωτιάδης
PDF
σελ. 1020