Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Ιστορικά: ποικίλη ιστορία εκ της Βίβλου των Βασιλειών ανεκδότου συγγράμματος Καισαρίου Δαπόντε Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF