Τεύχος 40 (Έτος Β΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Καλλιτεχνικά: Φαύστος (Faust) μελόδραμα εις πράξεις πέντε. Έπη Michel Carrè και Jules Barbier. Μέλος Charles Gounod
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 781-785
Ανατροφή και εκλογή της δι’ αυτήν μεθόδου
Όλγα Λαζαρίδου
PDF
σελ. 785-786
Τελευταία τρικυμία
Π.Κ.Σ.
PDF
σελ. 786-789
Ζώα μικρά μετά μεγάλων: επιζωοτία
A. Tsimis
PDF
ελ. 789-791
Ζώα μικρά μετά μεγάλων: επιζωοτία
A. Tsimis
PDF
σελ. 789-791
Η παρ’ ημίν μουσική
Β.
PDF
σελ. 791-793
Επιστημονική επιθεώρησις: αι προς τον Βόρειον πόλον εκδρομαί
Ηλ. Γ. Βαλσαμάκης
PDF
σελ. 793-797
Πολιτική επιθεώρησις
Ε.Μ.Μ.
PDF
σελ. 797-799
Φύρδην μίγδην
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 799
Οικονομική επιθεώρησις: Σάββατον 25 Ιουλίου
Ν. Φωτιάδης
PDF
σελ. 799-800
Βιβλιογραφία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 800