Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Επιστημονική επιθεώρησις: αι προς τον Βόρειον πόλον εκδρομαί Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF